Månadstränare delux

Månadstränare delux är konceptet som bygger på att du har mig – längdskidcoachen Kalle Gräfnings – som din personliga tränare/coach. Planeringen och upplägget byggs alltid upp utifrån dina förutsättningar och mål. Jag kommer att gå igenom upplägg och fakta kring dig som har betydelse för din träning.
Tillsammans med den aktive skapar vi ett individuellt och detaljerat träningsprogram som justeras efter varje individs behov. Träningsprogrammet planeras och skapas i den webbaserade träningsdagboken endurance, som även längdskidlandslaget använder sig av (se vidare på endurance.se). Där får den aktive instruktioner för varje pass i text och träningsvärden. Tillsammans kan man sedan följa den aktives träning med hjälp av dagboken, olika statistik och analyser.

Att hela tiden planera och dokumentera den aktives träning är en stor nyckel till att förbättra sig och uppnå sina mål. När träningen planeras kommer vi tillsammans behandla:

 • Hur träningen bäst ska passa in i den enskilde aktives livsstil och livspussel.
 • kunskap om hur kost, sömn, vila och andra faktorer samverkar i en bra träningsplan.
 • Träningsplanering i stort och vad periodisering innebär.
 • Hjälp att sätta rätt målsättningar kortsiktigt som långsiktigt.
 • Daglig träningsplan.
 • Tips på tävlingsplanering och hur optimala tävlingsförberedelser ser ut.
 • Få stöd vid beslut kring den aktives enskilda träning.
 • Dokumentation av den aktives träning i form av träningsdagbok och minnesanteckningar.

Detta ingår månadstränare delux:

 • En första träff där vi går igenom din bakgrund och andra fakta som har betydelse för din träning. Träffen kan innehålla träning en del av tiden för att kunskapen om dig som individ ska bli så optimal som möjlig.
 • Individuellt och detaljerat träningsprogram som justeras efter varje individs behov. Varje enskilt pass specificeras i webbaserade träningsdagboken endurance.se
 • Obegränsad kontakt med personliga tränaren längdskidcoachen Kalle Gräfnings (inom 48 timmar) efter att man hör av sig.
 • Personlig rådgivning. Ofta har man som idrottare funderingar eller problem som man lättare kan lösa genom att diskutera dem med någon utomstående som dessutom har stor erfarenhet och utbildning inom området. Det kan vara vad som helst som rör din träning exempelvis analyser/utvärdering av träning, hur man periodiserar sin träning, hur man ska tänka inför en tävling, hur man kan förbättra sin styrka eller ork, vilket material som funkar till en viss tävling och hur man ska lägga upp kosten inför Vasaloppet.
 • Dokumentation av den aktives träning i form av träningsdagbok och minnesanteckningar.
 • Ett träningstillfälle varje månad tillsammans med längdskidcoachen Kalle Gräfnings (Detta är utöver första träffen).

Pris månadstränare delux: Varierar beroende på individ men brukar kosta ca 2000kr/mån (minst 3 månader).

Om fler fysiska träffar och/eller träningspass önskas tillkommer en kostnad på 500 kr/tillfälle (60 minuter).

Längdskidcoachen Kalle Gräfnings finns i Falun, men kan även ta sig till andra delar av Sverige. Kalle har en kandidatexamen som lärare i Idrott och Hälsa. Kalle har 20 års erfarenhet av längdskidåkning i olika former på elitnivå.

Vad tycker andra om oss?

Längdskidcoachen Kalle Gräfnings 2019

langdskidcoachenkalle@yahoo.se

070 - 639 63 85

Hör gärna av dig vid frågor:  En webb av IT Falun