Månadsprogram

Med ett månadsprogram får du ett färdigt individuellt anpassat månadsprogram (planeras i endurance.se) inför t.ex. en tävling. Skillnaden mot månadstränare delux är att den aktive har mer begränsade möjligheter att modifiera träningsplanen under resans gång. Det här upplägget är lämpligt för dig som har ett tydligt mål, exempelvis en specifik tävling eller någon annan typ av prestation, och vill få hjälp med förberedelserna under en mer begränsad tid än vd ett längre samarbete i månadstränare de lux innebär.

Vi träffas (eller hörs) en gång innan programmet görs. På första träffen går vi tillsammans igenom din bakgrund och andra fakta som har betydelse för din träning. Efter det får den aktive ett utkast till ett personligt anpassat program för en fyraveckors period. Programmet utformas efter den aktives mål och förutsättningar. Efter det görs ev justeringar av programmet. Sedan ingår kontinuerlig telefon- eller fysisk träff och utvärdering varje månad. Detta för att på ett bra sätt kunna styra och planera träningen åt rätt håll. Möjlighet till mailkontakt finns varje månad.

Priset för månadsprogram 2017 är 1500 kr/månad.
Om fler telefon- och fysiska träffar önskas tillkommer en kostnad på 500 kr/tillfälle (60 minuter).

Längdskidcoachen Kalle Gräfnings finns i Falun, men kan även ta sig till andra delar av Sverige. Kalle har en kandidatexamen som lärare i Idrott och Hälsa. Kalle har 20 års erfarenhet av längdskidåkning i olika former på elitnivå.

Vad tycker andra om oss?

Längdskidcoachen Kalle Gräfnings 2019

langdskidcoachenkalle@yahoo.se

070 - 639 63 85

Hör gärna av dig vid frågor:En webb av IT Falun